Nejvyšší správní soud označil další opatření za nezákonné. Problém byl s regulací zoo

Nejvyšší správní soud zpětně označil regulaci zoologických a botanických zahrad z přelomu dubna a května za nezákonnou.

Sporná část opatření ministerstva zdravotnictví měla plošný dopad, přestože už tehdy nebylo možné považovat celý stát za ohnisko šíření covidu-19. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce, navazuje na desítky podobných rozsudků, jimiž Nejvyšší správní soud upozorňuje na nezákonné pasáže opatření ministerstva zdravotnictví. Opatřením z přelomu dubna a května se soud zabýval na podnět muže z Prahy, který uplatnil námitky vůči mnoha dílčím ustanovením.

Poukazoval na to, že mezi základní životní potřeby v současnosti patří kromě jídla nebo ošacení také kulturní a sociální potřeby, jejichž naplňování ovšem koronavirové regulace významně omezily. Stejným opatřením se už Nejvyšší správní soud v minulosti zabýval v jiných řízeních a konstatoval nezákonnost řady jeho částí. Šlo postupně o omezení obchodních nebo výrobních provozoven, provozoven stravovacích služeb, heren a kasin, muzeí a galerií, klubů a diskoték, schůzí a podmínek vstupu do některých vnitřních prostor, stejně jako omezení sportovišť, koupališť, lanovek a lyžařských vleků.

Nyní proto soud přezkoumával jen některé další pasáže a nezákonnost nakonec zjistil pouze v regulaci zoologických a botanických zahrad. Opatření stanovilo, že do vnitřních prostor nesmí veřejnost a venkovní smí být naplněny jen z 20 procent běžné kapacity. Opatření dopadalo také na různá arboreta nebo parky s regulovaným vstupem. Podle Nejvyššího správního soudu se opatření v daném bodě opíralo o zákon o ochraně veřejného zdraví, který ale umožňuje pouze regulaci cílenou na lidi podezřelé z nákazy, nikoliv preventivní a plošné zásahy. Na přelomu dubna a května případů koronaviru postupně ubývalo, celé Česko tak už nemohlo být jedním velkým ohniskem.